Our Next Event a St David’s Day Concert 1st March St John’s Church, Mostyn Street, Llandudno

Confirmed that Holywell Town Band with whom we had a great Christmas concert in Old Colwyn will be joining us for our St David’s Day Concert on Friday the 1st of March at St John’s Church Llandudno. A charity event with all proceeds from the event going to Ty Gobaith. More details are to follow.

Cadarnhawyd y bydd Band Pres Treffynnon yn ymuno a ni ar gyfer ein cyngerdd Dydd Gwyl Dewi nos Wener y 1af o Fawrth yn Eglwys Sant Ioan Llandudno. Digwyddiad elusennol gyda’r holl elw yn mynd i Ty Gobaith. Mwy o fanylion i ddilyn.